Vi riktar oss till dig som driver ett mindre eller medelstort företag och arbetar som din externa bolagsjurist och ditt bollplank i affärsjuridiska frågor.

Vi har inte bara erfarenhet av arbete på advokatbyrå utan har också erfarenhet från ”verkligheten” genom att ha arbetat som bolagsjurister och/eller i andra operativa roller. Detta gör att vi har en helt annan förståelse för den operativa verksamheten och företagarens vardag än advokater som ”bara” har arbetat på advokatbyrå och vi kan därmed ge dig den där extra praktiska dimensionen i vår rådgivning. När det behövs specialistkompetens inom t.ex. skatt, arbetsrätt eller tvistlösning har vi väl beprövade samarbetspartners som under vår ledning ger dig prisvärd hjälp inom dessa områden.

Vi kan erbjuda ett flertal tjänster, t.ex. bolagsrättsliga handlingar, kompanjonavtal, distributionsavtal och sekretessavtal till fast pris. Kontakta oss gärna för en offert.