Susanna Falkengren

Advokat

Susanna tog sin juristexamen 1996 vid Lunds universitet, är fiskal från Svea hovrätt och har under många år arbetat på ett antal av Sveriges större advokatbyråer t.ex. MAQS och Bake McKenzie. Susanna har också arbetat som bolagsjurist och har ett antal styrelseuppdrag inom olika branscher. Susanna har 15 års erfarenhet av arbete med affärsjuridisk rådgivning.


susanna@advokatfalkengren.se


Erica Stålbom

Paralegal, jur. stud.


Erica studerar juridik vid Lunds universitet sedan januari 2013. Hon har tidigare genomfört universitetsstudier inom statsvetenskap, humaniora och språk. Vid sidan av sitt arbete hos Advokat Falkengren är Erica även anställd som informationssökningslärare vid juridiska fakulteten i Lund.


erica@advokatfalkengren.se